ไม่พบข้อมูล
วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
245 A - Title
020 A - ISBN
100 A - Author
Tag110
Tag130
260 A - Place of publication
300 A - Total pages
Tag500
Tag504
Tag505
Tag600
Tag610
650 A - Subject
Tag700
Tag710
Tag730
Tag050 A
Tag050 B
050 A - Call no.1: Classification no.
050 B - Call no.2: Author ID
050 B - Call no.3: Publish year
050 B - Call no.4: Item/Issue no.
version 1.0.5-4812171c