หน้าหลัก

เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ Tablat ระบบ Android ด้วยภาษา Java อธิบายการขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน User Interface, แอพพลิเคชันรับ-ส่ง SMS, แอพพลิเคชันใช้งาน GPS, แอพพลิเคชันทำงานติดต่อกับ Server, แอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล เกมและการใช้งาน Sensor เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
IT
จำนวนหน้า
version 1.0.5-4812171c