หน้าหลัก

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ PHP ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งาน เเละการแนะนำการเขียนโปรแกรมด้วย PHP ซึ่งเป็นภาษาเขียนโปรแกรม สำหรับเว็บไซต์ที่ได้รับความ นิยมสูงสุด โดยสอนด้วยขั้นตอนที่ง่ายๆ ครบถ้วนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้ความสามารถของ Ajax และ jQuery มาช่วยสร้างโดดเด่น น่าใช้งานให้กับเว็บไซต์สอนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยมี Workshop การสร้างเว็บทุกรูปแบบ ทั้ง E-Commerce เว็บบอร์ด Catalog นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย และสามารถทำตามได้ด้วยตนเอง

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
IT
จำนวนหน้า
version 1.0.5-4812171c