หน้าหลัก

APQC เป็นองค์กรชั้นนำในด้าน Benchmarking, Best Practice, การวัดประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และฐานข้อมูลที่รู้จักกันในชื่อ Process Classification Framework หรือ PCF ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น Financial Management, Supply Chain Management, Process Improvement and Measurement

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
ทั่วไป
จำนวนหน้า
version 1.0.5-4812171c