สำนักพิมพ์ IEEE และ สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc. จับมือร่วมกันจัดทำ Ebook ในชื่อ IEEE-Wiley eBooks Library โดยมี Ebook ในฐานมากกว่า 850 titles ทางด้าน Bioengineering, Power and Energy, Communication Technologies เป็นต้น ปัจจุบันห้องสมุดมี Ebook ปี 2013 - 2014 ให้บริการ

วันที่เผยแพร่
สำนักพิมพ์
หมวดหมู่
IT
จำนวนหน้า
version 1.0.5-4812171c